Search
  • Khin Maung Lwin.llb

ံံျမန္မာ့ လုံျခဳံေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ားအား ျခဳံခို တိုက္ခိုက္မႈကို ARSAမွ လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္

Updated: Jan 16, 2018

တနဂၤေႏြရခိုင္ျပည္ကရိုဟင္ဂ်ာကယ္တင္ျခင္းတပ္မေတာ္ (ARSA), ေျမာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ မီးေလာင္ေနတဲ့ေဒသတြင္း၌ ရက္သတၱပတ္အတြင္း ပထမဆုံး တိုက္ခိုက္မႈ ဒဏ္ရာရသူ အမ်ားအျပား ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း ျမန္မာလုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက တခုတခု အေပၚမွာ ကင္းထိုးဘို႔ တာဝန္ေျပာဆိုထားသည္။ARSA စီးနင္းမႈတစ္စီးရီးကုလကဖြယ္ရိမြတ္စလင္ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္လူနည္းစုမ်ား၏လူမ်ိဳးသန္႔စင္ေရးက ေျပာပါတယ္ ဒီေတာ့ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေနတဲ့ စစ္တပ္တန္ျပန္သတိေပးခံရတဲ့အခါမွာရခိုင္, ေနာက္ဆုံး ၾသဂုတ္လမၿငိမ္မသက္သို႔ထိုးခံခဲ့ရသည္။


အဆိုပါ ေဒသရွိစစ္တပ္၏ စစ္ဆင္ေရး တခ်ိဳ႕ 650,000 ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ လက္မွာ မုဒိမ္းမႈ, လူသတ္မႈႏွင္ ့မီးရွို႔မႈမ်ား ေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သို့ ထြက္ေျပးလာ ခဲ့သည္။

တင္းက်ပ္စြာ ရခိုင္အေၾကာင္းနွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္သည္ မည္သည့္လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ျငင္းဆိုႏွင့္ႏွိမ္နင္းမႈတြင္ "အၾကမ္းဖက္သမား" ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ႏွိပ္စ က္မွုနွင့္ အခ်ိဳးက် တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္ကို အခိုင္အမာဆိုထားသည္။


ARSA မၾကာေသးမီ လမ်ားတြင္ အနည္းငယ္ တိုက္ခိုက္မႈ စတင္ခဲ့ပါၿပီ။ သို႔ေသာ္စစ္တပ္ "အေၾကာင္းကိုတစ္ဆယ္"ရိုဟင္ဂ်ာ အၾကမ္းဖက္သမား ႏွစ္ဦးကို အရာရွိမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ယာဥ္ေမာင္း ဦးဒဏ္ရာရရွိ သြားေၾကာင္းေသာၾကာေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ လက္လုပ္မိုင္းမ်ားႏွင့္ ေသနတ္သံႏွင့္အတူ ကားတစ္စီးခ်ဳံခိုတိုက္ခိုက္ေၾကာင္းသတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ARSA တနဂၤေႏြေန႔ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက တြစ္တာ အေကာင့္မွ ပို႔စ္ထဲမွာ တာဝန္ ရွိသူက ေျပာဆိုထားသည္။


"ရခိုင္ျပည္ကရိုဟင္ဂ်ာကယ္တင္ျခင္းတပ္မေတာ္ (ARSA) ဤဥပေဒျဖင့္ က်ေနာ္တို႔ 05 ဇန္နဝါရီ 2018 ၀န္းက်င္ 10:00 pm မွာ ျမန္မာအၾကမ္းဖက္ စစ္တပ္ ဆန္႔က်င္ကာ ကင္းထိုးထြက္ သယ္ေဆာင္သည္ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏," ဟုဆိုသည္။

အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္မွာ ေမာင္းေတာၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပိုင္း အတြင္း တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မည္သည့္ အေသးစိတ္မေပးခဲ့ပါဘူး။


အဆိုပါေနရာ၌, ညံ့ဖ်င္းေသာ လက္နက္ကိုင္ ARSA -ဟာ ၾသဂုတ္လ စီးနင္းမႈ တြင္ ေသဆုံးေသာ သူတို႔သည္ အနည္းဆုံး ႏွစ္ေပါင္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အဓိကအားျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံက စနစ္တက် ဖိႏွိပ္မႈ ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကသူ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ နိုင္ငံေရးအခြင့္အေရး အတြက္ တိုက္ခိုက္ေနသည္ဟု ေျပာပါတယ္။


တနဂၤေႏြက ၎၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ "ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးသည္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္နိုင္ငံေရး အနာဂတ္အေပၚ သက္ေရာက္မႈ မွ်တေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း အတြက္ တိုင္ပင္ရဦးမည္"ဟု ေျပာပါသည္။

ဤအခ်က္မွာ ARSA ရဲ့ တိုက္ပြဲေတြ စြမ္းရည္ မသိနိုင္ပါဘူး။ သို႔ေသာ္ အဖြဲ႕အစည္းက ဆိုပါတယ္ International Crisis Group ကေန အစီရင္ခံစာ “ ၿပီးခဲ့သည့္လႏွင့္ အနာဂတ္စစ္ဆင္ေရးမ်ားအတြက္ စခန္းမ်ားတြင္ ေနရပ္ရင္ းအပူတျပင္း ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္အေပၚ ဆြဲေစျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဆက္လက္ရွိ ေနရန္ ဆုံးျဖတ္ထားပုံရသည္" ။


ရခိုင္အၾကမ္းဖက္မႈ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယခုလ ဒုကၡသည္ေတြကို ျပန္ပို႔ ရန္ စတင္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ပိုမိုနက္ရွိုင္ းပါလိမ့္မယ္။


ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာ ဇန္နဝါရီ 23 ကေန ျပန္ပို႔ဖို႔ ခြင့္ျပဳရာ နိုဝင္ဘာလ အတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့သည္။


သို႔ေသာ္ မ်ားစြာေသာ အကူအညီမ်ား ၊ အုပ္စုမ်ားႏွင့္သံတမန္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုၾကပါၿပီ သံသယေၾကာင့္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေသာက မ်ား ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားက တျခား လူမႈ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ကေန ျပင္းထန္စြာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ရင္ဆိုင္ရသည့္အတြက္ တိုင္းျပည္ ျပန္သြားဖို႔ သေဘာတူပါလိမ့္မယ္။


AFP မွ သတင္းကို ဘာသာျပန္ တင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္

0 views