ဒုကၡသည္ေတြ ျပန္ဖုိ႔မသင့္ေသးဟု UNHCR ေျပာၾကား

November 25, 2017

 

ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာမဟာမင္းႀကီးရုံး UNHCR က လက္ရွိအေျခအေနမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကုိ ေရာက္ရွိေနတဲ့ မြတ္စလင္ဒုကၡသည္ေတြ ျမန္မာျပည္ျပန္ဖုိ႔ လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရျခင္း မရွိေသးဘူးလုိ႔ မေန႔က ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။

ရုိဟင္ဂ်ာေတြ ျပန္ပုိ႔ေရးအတြက္ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့တဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နဲ႔ ျမန္မာအစုိးရသေဘာတူညီခ်က္မွာ ဘာေတြပါသလဲဆုိတာကို မိမိတုိ႔ မျမင္ရေသးေၾကာင္း၊ လက္ရွိမွာ ဒုကၡသည္ေတြ ထပ္မံထြက္ေျပးလာေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဲဒီ လူအမ်ားစုရဲ႕ အုိးအိမ္ေတြ ေက်းရြာေတြမီးေလာင္ျပာက်ခဲ့ျပီျဖစ္လုိ႔ ေနထုိင္စရာလည္း မရွိေတာ့ေၾကာင္းနဲ႔ အခုလုိအခ်ိန္မွာ ျပန္ပုိ႔ရန္ အခ်ိန္ေစာလြန္းေနေၾကာင္း စသျဖင့္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ား ဆုိင္ရာမဟာမင္းၾကီးရုံး UNHCR ရဲ႕ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။

Photo: UNHCR in Bangladesh's facebook 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Please reload