ေဒၚေအာင္ဆန္ဆုၾကည္ Freedoom of Newcastle ဂုဏ္ထုေဆာင္ဆု ရုပ္သိမ္းခံရ

February 8, 2018

 

ပါတီလိုင္းတလႊားကေနေကာင္စီဝင္ေတြက မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနိုဘယ္ဆုရွင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုခ်ီးျမွင့္ခဲ့ေသာ နယူးကာဆယ္လြတ္လပ္မွုဂုဏ္ထုေဆာင္ဆုကို ဗုဒၶဟူးေန့တြင္ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းလိုက္ပါသည္။ 


မူလက "လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္၏ေထာက္ခံမွုအတြက္သူမ၏ႏွစ္ရွည္လႈပ္ရွားမွုးမ်ားကိုအသိအမွတ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္" 2011 ခုႏွစ္နယူးကာဆယ္လ္စီးတီးေကာင္စီက ဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့တာပါ။

ဒါေပမယ့္ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိုလ္တစ္အေနနဲ့ သူမ၏နိုင္ငံအတြင္းရွိရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးကို ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္လ်က္ရိွရာတြင္ တာဝန္ရိွသူမ်ားကို အျပစ္တင္ေျပာ္ဆိုရန္ ပ်က္ကြက္မွုအတြက္ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းလိုက္တာလို Mr Forbesက ေျပာပါတယ္။ 


Civic Center ၏ၿမိဳ႕ရိုးမွာ ထြင္းထားေသာေဒၚေအာင္ဆန္ဆုၾကည္နာမည္ကို ဖယ္ရွားမွာျဖစ္ျပီ| ဒါဟာ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို ဆုခ်ီးျမွင့္ျပီး ပထမဆံုးအခ်ိန္ ရုပ္သိမ္းတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Please reload